Het dashboard is de interface voor de zorgverlener, waarin zorgverleners de emotionele status van de HUME-eindgebruiker kunnen volgen. Dit dashboard is geïnstalleerd op de smartphone/tablet van jullie groep. Met dit dashboard kan je stressniveaus van één of meerdere cliënten met complex gedrag monitoren. De app geeft een pushmelding en een akoestisch signaal af als de cliënt in een gespannen of gestrest niveau terechtkomt.

Om het dashboard te kunnen gebruiken is het belangrijk om eerst in te loggen Inloggen dashboard, vervolgens kan je een Cliënt toevoegen , Cliënt verwijderen , de Cliënt status bekijken en Registreren van spanning. Op de dashboard app is het ook mogelijk om Spanningssignalering te ontvangen. Je kan de Signalering aanzetten en de Signalering uitzetten. Tot slot zijn er een aantal Foutmeldingen die voor kunnen komen.