Skip to main content
Skip table of contents

Begrippen

Hume
De Hume is een digitaal platform voor het detecteren van stress via kunstmatige intelligentie, gebaseerd op veranderingen in fysiologische signalen die verband houden met stress. De Hume geeft inzicht in stresservaringen om zorgverleners te helpen bij het verlenen van dagelijkse zorg en ondersteuning aan mensen.

HUB
De HUB is een telefoon die altijd in de buurt van de cliënt blijft en die de meetgegevens van de sensoren doorstuurt naar de Hume-database.

Dashboard
Het dashboard van de Hume-app is het overzicht voor zorgverleners, waarop de spanningsstatus van cliënten gevolgd kan worden.

Borstband
De borstband is een band met afneembare kliksensor die om de borst wordt gedragen. De borstband meet hartslag en beweging. De sensor is via Bluetooth verbonden met de HUB.

Patch
De patch is een huidvriendelijke pleister en maakt gebruik van dezelfde afneembare kliksensor als de borstband. De patch kan worden ingezet als alternatief voor de borstband.

SentiSock
De SentiSock bestaat uit een sok met aan de binnenkant sensoren. De sok wordt - afhankelijk van het type SentiSock - via drukknopen of een USB-C connector aangesloten op de Senti-module. De SentiSock meet huidgeleiding en beweging. De sensor is via Bluetooth verbonden met de HUB.

Bluetooth
Bluetooth is een methode om draadloos gegevens uit te wisselen tussen twee of meer apparaten. Bluetooth wordt gebruikt om de meetgegevens van de sensoren naar de HUB te sturen.

Contactpersoon
Met ‘contactpersoon’ wordt de persoon bedoeld bij Mentech of binnen de zorginstelling die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot de Hume.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.