Skip to main content
Skip table of contents

Privacy beleid

De Hume meet spanning, omdat niet iedereen deze even makkelijk kan uiten. Het begrijpen van mensen is uiterst belangrijk om ze de juiste zorg te kunnen verlenen. Met het meten van spanning willen wij mensen verstaanbaar maken. Wij geloven dat dit hun relatie met andere zal beteren en zo het geluk zal vergroten.

Om spanning te herkennen, heeft Mentech enkele gegevens van u nodig. Het privacybeleid geeft u een transparant overzicht van welke data wij verzamelen, waarom we het verzamelen en hoe we ermee omgaan. Als u na het lezen van het privacybeleid nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons privacyteam via email: privacy@mentechinnovation.eu

Mentech Innovation B.V. - gevestigd aan de Boschdijk 766, 5624 CL te Eindhoven en verder genoemd als Mentech - is verantwoordelijk voor het verwerken van uw data. In sommige gevallen is uw zorgorganisatie ook verantwoordelijk voor het verwerken van uw data. Neem contact op met uw zorgorganisatie voor verdere informatie hierover.

Welke gegevens verzamelen we?

Gegevens die door u worden aangeleverd

Wij hebben uw gegevens nodig om u te identificeren, met u te communiceren en onze service op een goede manier te kunnen leveren.

 • Contactgegevens (naam, achternaam, woonadres, email en telefoonnummer)

 • Persoonlijke informatie

  • Geslacht

  • Geboortedatum

 • Medische gegevens (indien u hier toestemming voor geeft)

  • Informatie over eventuele beperkingen

  • Overige medische gegevens relevant voor het gebruik van de Hume

 • Ook kunnen na overleg videobeelden inclusief geluid worden verzameld van u en uw directe omgeving. Hier wordt altijd expliciet toestemming voor gevraagd. Het opnemen van videobeelden en geluid is natuurlijk erg privacygevoelig en wordt dan ook alleen gebruikt in uitzonderlijke gevallen om u onze service te leveren.

Gegevens die automatisch worden verzameld

Indien u de sensoren van de Hume gaat gebruiken, zullen de volgende gegevens automatisch verzameld worden:

 • Hartslag

 • Huidgeleiding

 • Huidtemperatuur op verschillende locaties van het lichaam

 • Beweging en lichaamshouding

Deze gegeven worden gebruikt om spanning te detecteren.

Verder verzamelt ons beveiligingssysteem de volgende data om foutief gebruik van uw account te voorkomen en te detecteren:

 • IP-adres

 • Het soort apparaat (mobiele telefoon, laptop) waarmee u de Hume gebruikt

 • De tijden en het land waarin u uw Hume-account gebruikt

Tenslotte verzamelt Mentech statistieken over het gebruikt van de Hume-app. Wij doen dit om ons product te verbeteren en u te helpen wanneer u problemen met de app heeft.

Gegevens die door Mentech worden gegenereerd

Indien u de sensoren van de Hume gaat gebruiken, zullen de volgende gegevens afgeleid worden uit de sensorgegevens en eventuele videobeelden.

 • Een beschrijving van uw gemoedstoestand

Deze gegevens worden gebruikt om te zorgen dat de Hume uw spanningsmomenten nauwkeurig kan melden.

Mentech zal uw gegevens waar mogelijk anonimiseren. Deze anonieme gegevens worden gebruikt voor onderzoek en het verbeteren van de Hume. Anonieme gegevens zullen nooit naar u te herleiden zijn.

Gegevens die wij van anderen ontvangen

Mentech ontvangt gegevens van uw zorgorganisatie om u aan te melden voor het gebruik van de Hume. Daarnaast zal uw zorgorganisatie gegevens aanleveren om de Hume voor u te in te stellen.

Dit gaat over de volgende gegevens:

 • Uw contactgegevens

 • Eventuele medische gegevens

 • Beschrijvingen van uw gedrag met een aangegeven tijd

Als u hier nog vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw zorgorganisatie.

Hoe slaan we uw gegevens op?

Onze fysieke infrastructuur wordt gehost en beheerd in datacenters door Amazon Web Services en Microsoft op fysieke locaties in Duitsland, Ierland, België en Nederland. We vertrouwen op hun flexibele en veilige Cloud-infrastructuur. De datacenters zorgen voor de grootst mogelijke beveiliging en bescherming van gegevens. Ze zorgen ervoor dat alle gegevens worden opgeslagen in goed beveiligde datacenters. Alle datacenters waar we gebruik van maken, worden 24/7 beveiligd en bewaakt. Fysieke toegang tot datacenterfaciliteiten is strikt beperkt tot geselecteerde datacentermedewerkers. Ze beheren het risico continu en ondergaan periodieke evaluaties om te zorgen dat ze voldoen aan de industrienormen.

Hoe specifieke datacenters omgaan met branddetectie, vermogensverlies, klimaatrampen, temperatuurbeheersing, datacenterbeheer, enz. is te vinden op de websites van de datacenters (in het Engels):

Mentech voert regelmatig onafhankelijke beveiligingsaudits uit om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Bewaartermijnen

Mentech bewaart uw data zolang we deze nodig hebben om onze service optimaal aan u te leveren. Mentech heeft het beleid dat in het bijzonder videobeelden zo snel mogelijk worden verwijderd.

Als u besluit te stoppen met het gebruik van de Hume, zullen na 90 dagen al u persoonsgegevens door Mentech vernietigd of waar mogelijk geanonimiseerd worden. Op verzoek kan Mentech ook uw gegevens aan u overdragen.

U behoudt ten alle tijden het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.

In sommige gevallen zullen wij uw data echter langer moeten bewaren dan 90 dagen na het stoppen met het gebruik van de Hume. Voorbeelden van deze gevallen zijn:

 • U heeft nog wettelijke verplichtingen tegenover Mentech (zoals betalingen)

 • De wet of een overheids- of toezichthoudende instantie verbiedt verwijdering van de gegevens

Derden

Mentech heeft een aantal subverwerkers die het mogelijk maken om ons product en service aan u te leveren. Wij beperken het aantal derden dat uw data verwerkt tot een minimum. Bij het betrekken van een subverwerker doet Mentech altijd een impact assessment (DPIA) om zeker te zijn dat uw gegevens veilig zijn en uw privacy gerespecteerd wordt.

Neem alstublieft contact op met privacy@mentechinnovation.eu op voor een lijst van subverwerkers.

Indien u hier aanvullende toestemming voor geeft, delen wij uw gecodeerde gegevens met academische werkplaatsen, hogescholen en universiteiten. Het doel hiervan is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in het maatschappelijk belang.

Publicatie

Mentech kan uw gecodeerde gegevens publiceren mits u daar aanvullende toestemming voor geeft. Het doel van publicatie is om wetenschappelijke resultaten te delen in het maatschappelijk belang.

Marketing en promoties

Mentech gebruikt uw contactgegevens om u updates over Mentech en de Hume te sturen. Mentech zal uw data niet voor marketingdoeleinden gebruiken.

Updates

Ons privacybeleid wordt regelmatig verbeterd en geüpdatet. Updates zullen op deze webpagina geplaatst worden. Mentech adviseert u om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven. In het geval van updates die grote impact hebben op uw privacy, zullen we u ook per email informeren.

Uw rechten

Mentech wil er graag voor zorgen dat u zich bewust bent van uw rechten:

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Mentech van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan Mentech vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als Mentech uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Dit geldt alleen voor gegevens die Mentech digitaal , dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt Mentech vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Mentech. Dit is het recht van bezwaar.

Verzoek doen

Als u een verzoek indient, heeft Mentech een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: privacy@mentechinnovation.eu.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Mentech met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen via email met privacy@mentechinnovation.eu. Mentech zal trachten uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

U kunt ook direct een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door te mailen naar privacy@mentechinnovation.eu. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Email: privacy@mentechinnovation.eu

Telefoon: +31 40 209 4110

Mentech Innovation B.V.
Boschdijk 766
5624 CL Eindhoven
Nederland

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.