Skip to main content
Skip table of contents

Wat is de HUME?

De HUME is een digitaal platform voor het detecteren van stress via kunstmatige intelligentie, gebaseerd op veranderingen in fysiologische signalen die verband houden met stress. De HUME geeft inzicht in stresservaringen om zorgverleners te helpen bij het verlenen van dagelijkse zorg en ondersteuning aan mensen.

De HUME bestaat uit vier hoofdelementen: twee sensoren, een apparaat genaamd de HUB en het dashboard. De twee sensoren meten fysiologische data zoals de huidgeleiding en hartslag van een cliënt. Dit wordt gedaan met de SentiSock en een borstbandsensor of een patch. De HUB is een mobiel apparaat dat verbinding maakt met de sensoren en de gemeten signalen naar de HUME database stuurt. Op het dashboard is vervolgens voor de zorgverlener het spanningsniveau van de cliënt te zien.

Zie ook via deze video: Wat is de HUME

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.