Skip to main content
Skip table of contents

Cliënt selecteren (oude Hume-app)

Voordat je een Hume-meting start, controleer je of de juiste cliëntnaam in beeld staat onderin het opstartscherm van de Hume-telefoon (HUB). Is dit niet het geval, selecteer dan de gewenste cliënt volgens onderstaand stappenplan.

Stap 1:
Klik op ‘Kies cliënt’ of in het geval dat er al een cliënt was geselecteerd op ‘Andere cliënt’.

Screenshot_20231113-160923.png

Stap 2:
Selecteer de cliënt uit de lijst door erop te klikken. De lijst is gesorteerd op alfabetische volgorde.

Kopie_Screenshot_20231113-161817.png

Stap 3:
Gelukt! Nu zie je de gewenste cliëntnaam in beeld.

Screenshot_20231113-161828.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.