Skip to main content
Skip table of contents

Cliënt selecteren

Voordat je een Hume-meting start, controleer je of de juiste cliëntnaam in beeld staat onderin het opstartscherm van de HUB. Is dit niet het geval, selecteer dan de gewenste cliënt volgens onderstaand stappenplan.

Stap 1:
Klik op ‘Kies cliënt’ of in het geval dat er al een cliënt was geselecteerd op ‘Andere cliënt’.

Stap 2:
Selecteer de cliënt uit de lijst door erop te klikken. De lijst is gesorteerd op alfabetische volgorde.

Stap 3:
Gelukt! Nu zie je de gewenste cliëntnaam in beeld.

De uitleg is ook te bekijken via deze video: Instructie HUB

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.