Skip to main content
Skip table of contents

Cliënt toevoegen en verwijderen

In de dashboard-app kun je als zorgverlener de spanningsstatus van meerdere cliënten volgen. Deze cliënten moet je wel eerst toevoegen. Dit gaat als volgt:

Cliënt toevoegen

Stap 1:
Klik op het plusje om een cliënt toe te voegen.

Stap 2:
Selecteer de cliënt die je wilt toevoegen aan het dashboard. Er kan maar één cliënt tegelijk geselecteerd worden. Als je de melding ‘Dit werkte niet, controleer alstublieft uw internetverbinding’ ziet, zorg dan dat je eerst verbinding maakt met het internet.

Stap 3:
Gelukt! De geselecteerde cliënt is nu toegevoegd aan het dashboard.

De uitleg is ook te bekijken via deze video: Instructie Dashboard.

Cliënt Verwijderen

Zodra je een cliënt niet meer wilt volgen in het dashboard, verwijder je de cliënt uit het dashboard. Dit gaat als volgt:

Stap 1:
Druk twee seconden op de naam van de cliënt die je wilt verwijderen. De geselecteerde naam wordt nu blauw.

Stap 2:
Klik rechtsboven in het scherm op het poppetje om de cliënt uit het Dashboard te verwijderen.

Stap 3:
Gelukt! De geselecteerde cliënt is nu verwijderd van het dashboard.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.