Skip to main content
Skip table of contents

Cliënt toevoegen en verwijderen

In de dashboard app kan je als zorgverlener meerdere cliënten volgen. Deze moet je wel eerst toevoegen, dit gaat als volgt:

Cliënt toevoegen

Stap 1:
Klik op het plusje om een cliënt toe te voegen.

Stap 2:
Selecteer de cliënt die je wilt toevoegen aan het dashboard. Er kan maar één cliënt tegelijk geselecteerd worden. 

Stap 3:
Gelukt! De geselecteerde cliënt is nu toegevoegd aan het dashboard.

De uitleg is ook te bekijken via deze video: Instructie Dashboard

Cliënt Verwijderen

Zodra je een cliënt niet meer wilt volgen in het dashboard, is het mogelijk om de cliënt uit het dashboard te verwijderen, dit gaat als volgt:

Stap 1:
Druk twee seconden op de naam van de cliënt die je wilt verwijderen. De geselecteerde naam wordt nu blauw

Stap 2:
Klik rechtsboven in het scherm op het poppetje om de cliënt uit het Dashboard te verwijderen.

Stap 3:
Gelukt! De geselecteerde cliënt is nu verwijderd van het dashboard.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.