Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard

Het dashboard is het overzicht in de Hume-app waarop zorgverleners de spanningsstatus van hun cliënt(en) kunnen volgen.

  • Dit dashboard is geïnstalleerd op de smartphone/tablet van jullie groep of op een persoonlijke telefoon.

  • Je kunt tegelijkertijd op meerdere apparaten het dashboard bekijken.

  • Met dit dashboard kun je de spanningsniveaus van één of meerdere cliënten monitoren.

  • De app geeft een push- en geluidsmelding als de Hume spanning detecteert bij de cliënt.

Om het dashboard te kunnen gebruiken, is het belangrijk om eerst in te loggen Inloggen dashboard, vervolgens kun je een Cliënt toevoegen en verwijderen, de Spanningsstatus bekijken en Optionele registraties invoeren. Op de dashboard app is het ook mogelijk om een Spanningssignalering te ontvangen. Je kan de Spanningsalarmering aan- en uitzetten. Tot slot zijn er een aantal Foutmeldingen die voor kunnen komen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.