Het dashboard is de interface voor de zorgverlener, waarin zorgverleners de emotionele status van de HUME-eindgebruiker kunnen volgen.

  • Dit dashboard is geïnstalleerd op de smartphone/tablet van jullie groep of op een persoonlijke telefoon.

  • Je kan met meerdere mensen tegelijkertijd het dashboard bekijken.

  • Met dit dashboard kan je stressniveaus van één of meerdere cliënten met complex gedrag monitoren.

  • De app geeft een pushmelding en een akoestisch signaal af als de cliënt in een gespannen of gestrest niveau terechtkomt.

Om het dashboard te kunnen gebruiken is het belangrijk om eerst in te loggen Inloggen dashboard, vervolgens kan je een Cliënt toevoegen en verwijderen , Cliënt verwijderen , de Cliënt status bekijken en Spanning registreren. Op de dashboard app is het ook mogelijk om Spanningssignalering te ontvangen. Je kan de Signalering aan- en uitzetten en de Signalering uitzetten. Tot slot zijn er een aantal Foutmeldingen die voor kunnen komen.