Skip to main content
Skip table of contents

De HUB

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe je een meting opstart. Hiervoor gebruik je de HUB:

  • De HUB is de telefoon die altijd in de buurt van de cliënt moet blijven.

  • De HUB wordt standaard meegeleverd in de HUME-kit.

  • De HUB verzendt via Bluetooth de meetgegevens van de sensoren naar de HUME-database.

Het is belangrijk dat de HUB binnen 5 meter bij de sensoren blijft en dat er geen muur zit tussen de HUB en de cliënt.

Bij voorkeur draagt de cliënt de HUB bij zich in het bijgeleverde heuptasje, in de broekzak en/of in de tas bij de rolstoel. Als dit niet mogelijk is, probeer dan ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt kan blijven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.