Skip to main content
Skip table of contents

Interventies registreren (optie in nieuwe Hume-app)

In de nieuwe Hume-app kunnen interventies worden geregistreerd tijdens een meting. Om van deze betaalde optie gebruik te kunnen maken, neem je contact op met je accountmanager bij Mentech. Zodra de gewenste interventielijst door Mentech is toegevoegd aan de Hume-app, volg je onderstaand stappenplan om een interventie te registreren tijdens het meten.

Stap 1: Klik in het spanningsoverzicht op ‘Toon interventies’.

Screenshot_20240530-141810.png

Stap 2: De interventies die passen bij de spanningsstatus van je cliënt verschijnen nu in beeld. Wanneer je alle interventies uit het signaleringsplan wilt zien, klik je op ‘Toon signaleringsplan’.

Screenshot_20240606-140232.png

Stap 3: Selecteer de interventie die je toepast en klik vervolgens op ‘Bevestig interventie’. Gelukt! De toegepaste interventie is nu geregistreerd.

Screenshot_20240606-140325.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.