Skip to main content
Skip table of contents

Optionele registraties

Via de dashboard app kun je - indien gewenst - momenten van (ont)spanning registreren en algemene notities maken. In sommige gevallen worden (ont)spanningsmeldingen gebruikt om de Hume nauwkeuriger in te stellen. Dit laatste noemen we het personaliseren van de Hume. Hierbij zijn een aantal dingen van groot belang:

  • Spreek samen met je collega’s en met Mentech af welke specifieke gedragingen geobserveerd en als ‘gespannen’ of ‘ontspannen’ geregistreerd moeten worden.

  • Wanneer je onderscheid wilt maken tussen verschillende vormen van (ont)spanning, gebruik dan bij voorkeur cliëntspecifieke observatiecodes die je kunt registreren onder ‘algemeen’. Het gebruik van codes kost minder tijd dan het omschrijven van het gedrag. Maak afspraken met je collega’s en Mentech over de te gebruiken observatiecodes.

  • Registreer alléén een (ont)spanningsmoment als je zeker bent van de tijd en de aanwezigheid van spanning of ontspanning bij de cliënt.

  • Weet je niet zeker hoe laat het (ont)spanningsmoment was? Registreer het moment dan niet.

  • Weet je niet zeker of de cliënt gespannen of ontspannen was op het betreffende moment? Registreer het moment dan niet óf, indien afgesproken met de accountmanager van Mentech, registreer het moment dan onder ‘algemeen’. Geef hierbij aan dat je niet 100% zeker weet of er sprake was van (ont)spanning.

  • Soms is het niet altijd mogelijk om de melding meteen in te voeren. Maak dan even een screenshot zodat je het tijdstip later nog weet, of schrijf de informatie even op. De begintijd is zeer belangrijk.

  • Je kunt alleen meldingen invoeren tijdens een actieve Hume-meting.

  • Het is mogelijk om met meerdere mensen tegelijkertijd (ont)spanning te registreren als de Hume-app is geïnstalleerd op meerdere telefoons/tablets.

Wil je een (ont)spanningsmoment registreren of een algemene notitie maken in de app? Volg dan het volgende stappenplan:

Stap 1:
Klik in het dashboard op de naam van de cliënt.

Stap 2:
Klik op het gewenste meldingstype (ontspannen, gespannen, algemeen).

Stap 3:
Zorg dat de juiste datum, begin- en eindtijd geselecteerd staan. Vul - indien van toepassing - het notitieveld in. Klik vervolgens op ‘Verzenden’ zodat de registratie wordt afgesloten.

De uitleg is ook te bekijken via deze video: Observaties melden

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.