Skip to main content
Skip table of contents

Spanningshistorie bekijken

Als je in het dashboard op de cliënt klikt, zie je naast het formulier voor spanningsmelding, ook de spanningshistorie per minuut van het afgelopen uur. In dit overzicht kan je kijken hoe het laatste uur verlopen is voor de cliënt. Door op het pijltje naar links te klikken onder de spanningshistorie, kan je verder terug in de tijd. Er verschijnt daarna ook een pijltje naar rechts, waarmee je weer verder kunt in de tijd.

Deze informatie kan je ook gebruiken om je melding achteraf goed in te kunnen vullen voor wat betreft de tijdstippen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.