Skip to main content
Skip table of contents

Voorbereiding

Voordat je een Hume-meting start, is het belangrijk dat je eenmalig de Hume-app installeert op je mobiele telefoon of tablet en een account aanmaakt. De uitleg voor het downloaden van de app en het aanvragen en aanmaken van een account is te vinden via Account activeren. Vervolgens is het noodzakelijk om altijd voorafgaand aan een meting te controleren of de Senti-module voldoende is opgeladen en/of de batterij van de borstsensor nog vol genoeg is. De uitleg hierover is te vinden via Hume-kit opladen. In de oude Hume-app kan het voorkomen dat je het spanningsoverzicht (dashboard) nog moet activeren. Hoe je dat doet, lees je bij Gebruikersmodus kiezen (oude Hume-app).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.