Skip to main content
Skip table of contents

Voorbereiding

Voordat je kan gaan starten met metingen met de HUME is het belangrijk dat je eenmalig de app installeert en een account aanmaakt. De uitleg voor het downloaden van de app en het aanvragen en aanmaken van een account is te vinden via Account aanmaken. Vervolgens is het noodzakelijk om altijd voorafgaande een meting te controleren of de sensoren voldoende zijn opgeladen. De uitleg hierover is te vinden via HUME-kit opladen. Ook kan het zijn dat je de juiste gebruikersmodus nog moet kiezen. Dat vind je bij Gebruikersmodus kiezen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.