Skip to main content
Skip table of contents

Spanningsalarmering aan- en uitzetten

De (akoestische) spanningsalarmering kan aan- en uitgezet worden voor alle cliënten in één keer of per cliënt afzonderlijk.

Spanningsalarmering aan- en uitzetten voor specifieke cliënt
Wanneer je voor een specifieke cliënt de spanningsalarmering aan of uit wilt zetten, volg je onderstaand stappenplan. LET OP: hiermee zet je óók de foutmeldingen met betrekking tot het functioneren van de sensoren voor deze cliënt uit! Zie ook Foutmeldingen.

Stap 1:
Klik in het dashboard op de alarmbel bij de betreffende cliënt om de alarmering aan te zetten.

Stap 2:
Gelukt! Je krijgt nu een melding dat de alarmering is geactiveerd. 

Herhaal stap 1 en 2 om de alarmering weer uit te zetten.

De uitleg is ook te bekijken via deze video: Vroegtijdige waarschuwingsfunctie aan- en uitzetten

Spanningsalarmering aan- en uitzetten voor specifieke cliënt
Wanneer je voor alle cliënten in één keer de spanningsalarmering aan of uit wilt zetten, volg je onderstaand stappenplan:

Stap 1:
Klik op de drie liggende streepjes linksboven in het dashboard.

Stap 2:
Klik op ‘Instellingen’.

Stap 3:
Klik op ‘Meldingen’.

Stap 4:
Klik op ‘Spanningswaarschuwingen’ om ze aan of juist uit te zetten. LET OP: wanneer je in plaats van ‘Spanningswaarschuwingen’ klikt op ‘Alle meldingen’ en deze uitzet, dan krijg je ook geen foutmeldingen meer met betrekking tot het functioneren van de sensoren (sensormeldingen). Zie ook Foutmeldingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.