Skip to main content
Skip table of contents

Foutmeldingen

Gedurende de meting kan het voorkomen dat een sensor niet meer communiceert met de HUB of dat de HUB geen data meer verzendt naar de Hume-database. De HUB stuurt in dat geval een melding naar de dashboard-app, zodat er actie kan worden ondernomen.

In de dashboard-app kunnen onderstaande foutmeldingen verschijnen. Een overzicht van verstuurde meldingen is te zien via het volgende symbool rechtsboven in het dashboardoverzicht:

Foutmelding 1: De [NAAM SENSOR] van [NAAM CLIËNT] is niet verbonden

Oplossing:

  1. Leg de HUB dichter bij de sensoren en herstart zo nodig de meting. Zie De HUB.

  2. Verschijnt deze melding opnieuw: vervang de batterij van de borstsensor of laad de Senti-module op. Hierna kan een nieuwe meting worden gestart. Zie Hume-kit opladen.

Foutmelding 2: De [NAAM SENSOR] van [NAAM CLIËNT] meet niet goed

Oplossing voor borstband/patch:

  1. Controleer of de borstband strak genoeg zit. Zie Borstband.

  2. Controleer of de sensor op de juiste plek zit en goed contact maakt met de huid. Zie Borstband / Patch.

  3. Controleer of de sensor goed vastgeklikt zit op de borstband/patch. Zie Borstband / Patch.

 Oplossing voor SentiSock:

  1. Controleer of de sok op de juiste wijze is verbonden met de Senti-module. Zie SentiSock.

  2. Als is afgesproken om geleidende gel te gebruiken: controleer of de gel is aangebracht aan de binnenkant van de sok. Zie SentiSock.

  3. Controleer of de sok goed contact maakt met de huid. Zie SentiSock.

  4. Vervang de sok door een nieuwe en herstart de meting.

Foutmelding 3: De batterij van de [NAAM SENSOR] bij [NAAM CLIËNT] heeft nog [XX%]

Oplossing:
Vervang de batterij van de borstsensor of laad de Senti-module op. Hierna kan een nieuwe meting worden gestart. Zie Hume-kit opladen.

De foutmeldingen kunnen - indien gewenst - worden uitgezet door de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1:
Klik op de drie liggende streepjes linksboven in het dashboard.

Stap 2:
Klik op ‘Instellingen’.

Stap 3:
Klik op ‘Meldingen’.

Stap 4:
Klik op ‘Sensormeldingen’ om ze aan of juist uit te zetten.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.