Skip to main content
Skip table of contents

Spanningssignalering

Zodra de personalisatiefase is afgerond, kan de HUME waarschuwingen sturen wanneer er spanning aanwezig is bij de cliënt.

Deze waarschuwingen worden op twee manieren onder jouw aandacht gebracht:

  1. In het dashboard verandert de kleur van de cliënt van groen, naar oranje, naar rood.

  1. Het dashboard stuurt een akoestisch signaal op de tablet of telefoon die op de groep wordt gebruikt. Het is mogelijk om dit geluid zelf te dimmen of uit te zetten.

Deze spanningssignalering kan je zelf aan- en uitzetten. Hoe je dit doet, lees je via Signalering aan- en uitzetten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.