Skip to main content
Skip table of contents

Spanningssignalering

De Hume waarschuwt je op de volgende manieren wanneer spanning is gedetecteerd bij de cliënt:

  1. In het dashboard verandert de spanningsstatus van de cliënt van groen, naar oranje, naar rood.

  2. Op de tablet of telefoon waarop het dashboard van de Hume staat, klinkt elke vijf minuten een akoestisch signaal. Het is mogelijk om dit geluid uit te zetten. Zie Spanningsalarmering aan- en uitzetten. Naast het akoestische signaal komt er ook een pop-upmelding in beeld waarin staat dat de cliënt gespannen is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.