Skip to main content
Skip table of contents

Spanningsstatus

Op het dashboard zie je een overzicht van de spanningsstatus van de cliënten. Een rond bolletje betekent dat de Hume actief aan het meten is bij de betreffende cliënt.

De spanningsstatus kan verschillende kleuren hebben. Iedere kleur heeft een andere betekenis:

Wolk met streep: Hume is niet actief

Blauw: Personalisatiemodus. De Hume heeft (ont)spanningsmeldingen nodig om goed ingesteld te kunnen worden voor de betreffende cliënt. Zie Optionele registraties

Groen: Cliënt is ontspannen

Oranje: Overgangsfase tussen ontspannen en gespannen

Rood: Cliënt is gespannen

Grijs: Opstartfase Hume

Grijs met uitroepteken: (Nog) geen/onvoldoende data of datafout. Wanneer deze spanningsstatus na 5 minuten nog niet is gewijzigd, kijk dan bij Sensorstatus en Foutmeldingen. LET OP: deze spanningsstatus verschijnt ook wanneer er nog geen Hume-model is geactiveerd, met uitzondering van de personalisatiemodus.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.