Skip to main content
Skip table of contents

Sensorstatus

Blijft de spanningsstatus langer dan 5 minuten op grijs met een uitroepteken, klik op de grijze cirkel om de sensorstatus te bekijken. De sensorstatus (groen, oranje of rood bolletje achter de naam van de sensor) bepaalt welke actie ondernomen dient te worden.

Sensorstatus is groen    
Controleer of de sensoren goed zitten en of ze goed contact maken met de huid. Zie Borstband Patch SentiSock. Vervang de sok en/of patch als de spanningsstatus grijs blijft.

Sensorstatus is rood      
Leg de HUB dichter bij de sensoren. Waarschijnlijk is er te veel afstand tussen de HUB en de sensoren waardoor de informatie niet juist doorgegeven kan worden. Als dit na 2 minuten niet werkt, herstart dan de meetsessie. Mocht de sensorstatus daarna nog steeds op rood staan, vervang dan de batterij van de borstband/patch en/of laad de Senti-module op. Zie Hume-kit opladen.

Sensorstatus is oranje
Als de sensorstatus oranje is, is er wel verbinding met de HUB-telefoon maar komt er geen of onvoldoende data binnen. Waarschijnlijk zitten de sensoren niet op de juiste plek op het lichaam of maken ze onvoldoende contact met de huid. Controleer of de sensoren nog goed zitten. Zie Borstband Patch SentiSock. Vervang de sok en/of patch als de spanningsstatus grijs blijft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.